flag-current
flag-en
English
flag-ru
Русский
flag-de
Deutsch
flag-pl
Polski
flag-pt
Português
flag-ja
日本語
flag-es
Español
flag-th
ภาษาไทย
flag-tl-ph
Filipino
flag-vi
Tiếng Việt
Zarejestruj się

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W niniejszej Polityce Prywatności (zwanej dalej: „Polityka”) znajdziesz następujące informacje:

 • jakie dotyczące Ciebie dane gromadzimy;
 • dlaczego i na jakiej podstawie prawnej gromadzimy dane;
 • w jaki sposób i jak długo przechowujemy Twoje dane;
 • komu będziemy/możemy udostępniać te dane i w jakim celu;
 • jakie są Twoje prawa odnośnie do przetwarzania dotyczących Ciebie danych;
 • nasze dane kontaktowe oraz dane kontaktowe organu nadzorującego, który będzie rozpatrywał Twoje skargi.

Jeśli używasz i/lub rejestrujesz konto w serwisie znajdującym się pod adresem https://vulkan.bet (zwanym dalej: „Witryna”), zobowiązujesz się do przestrzegania warunków przedstawionych w niniejszej Polityce. Jeśli nie zgadzasz się z jej postanowieniami, prosimy o zaprzestanie korzystania z Witryny. Firma zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian lub modyfikacji w treści niniejszej Polityki. W takim przypadku Firma powiadomi Cię o tym, publikując datę zmiany niniejszej Polityki lub, jeśli masz konto, przesyłając stosowną wiadomość na Twój adres e-mail podany podczas rejestracji konta w Witrynie. Kontynuowanie korzystania z Witryny po wprowadzeniu zmian będzie rozumiane jako akceptacja treści zmienionego dokumentu.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH

Administratorami danych w rozumieniu niniejszej Polityki są VERBENAZ LIMITED, spółka zarejestrowana w Republice Cypryjskiej, pod adresem Kasou 13, Strovolos, 2062, Nikozja, Cypr; numer rejestracyjny HE 385376 (zwana dalej: „my”, „nas”, „nasz”, „firma”). Infrastrukturę hazardową zapewnia Intelligent Innovations N.V., zarejestrowana pod adresem: Heelsumstraat 51 E-commerce Park, P.O. Box 423, Curacao, numer rejestracyjny: 142065.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected].

JAKIE DANE O TOBIE GROMADZIMY?

Dane gromadzone automatycznie. Podczas odwiedzin Witryny automatycznie gromadzone są następujące dane:

 • całkowity czas spędzony w Witrynie;
 • czas spędzony na każdej podstronie i kolejność ich odwiedzania;
 • informacje o użyciu linków wewnętrznych (na podstawie URL następnej wyświetlanej strony);
 • Twój adres IP;
 • User Agent Strings (która przeglądarka jest używana, jaka jest jej wersja i na jakim systemie operacyjnym jest zainstalowana).

Dane o plikach cookies. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdziesz w dziale „Polityka Cookies”.

Dane konta. Podczas zakładania i korzystania z konta (zwane dalej: „Twoje konto”) w Witrynie, udostępniasz nam następujące dane:

 • Twój adres e-mail;
 • Twoje hasło (w formie zaszyfrowanej);
 • nazwę użytkownika (jeśli dotyczy);
 • Twoje imię i nazwisko;
 • Twój numer telefonu;
 • Twój identyfikator Skype;
 • Twoją płeć;
 • Twoją datę urodzenia;
 • informacje o aktywowanych kuponach (kodach promocyjnych);
 • informacje o aktywności Twojego konta: postawione przez Ciebie zakłady, ich wyniki, zagrane gry oraz łącza kwota wygranych, przegranych i tym podobnych informacji;
 • informacje o wykluczeniu Twojego konta z hazardu na określony czas lub jego zablokowaniu na stałe (jeśli dotyczy);
 • informacje o ilości czasu spędzonego w Witrynie.

Weryfikacja danych. Podczas procesu weryfikacji poprosimy Cię o przedstawienie następujących danych:

 • skan lub zdjęcie Twojego dokumentu tożsamości;
 • zdjęcie Twojego instrumentu płatniczego (przeznaczonego do realizowania płatności w Witrynie) lub inny dokument potwierdzający jego posiadanie;
 • Twoje zdjęcie;
 • Twoje zdjęcie z dokumentem tożsamości i kartą/kartami płatniczymi trzymanymi w rękach;
 • potwierdzenie Twojego adresu zamieszkania – może to być rachunek za media, rachunek za telefon lub inne dokumenty, które zgodnie z prawem obowiązującym w Twojej jurysdykcji i wymogami regulacyjnymi są akceptowane jako potwierdzenie adresu;
 • potwierdzenie źródła Twojego majątku (w przypadku tak zwanej „osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne”);
 • zapisy Twoich rozmów telefonicznych/wideorozmów z administracją Witryny (jeśli dotyczy).

Dane dostarczone przez strony trzecie. Strony trzecie, do których należą dostawcy usług płatniczych i dostawcy oprogramowania, mogą nam przekazywać pewne dotyczące Ciebie informacje, które mogą być niezbędne w procesie weryfikacji Twojej tożsamości. Możemy również zweryfikować część danych za pomocą ogólnodostępnych rejestrów, sieci społecznościowych i innych publicznych źródeł.

Dane dotyczące płatności. Witryna używa szyfrowania SSL, które zapewnia poufność Twoich informacji podczas przesyłania danych. Operacje płatnicze są przeprowadzane w całości przez bezpieczny serwer bramek płatniczych. Niemniej jednak, możemy przechowywać Twoją historię wpłat i wypłat oraz ograniczone informacje dotyczące płatności (na przykład cztery ostatnie cyfry karty kredytowej, banku/emitenta itp.).


Dane kontaktowe. Kontaktując się z Firmą przez interfejs Witryny lub e-mail, dostarczasz dane, które, zgodnie z obowiązującym prawem, można określić jako „dane osobowe”.

Dane marketingowe. Gromadzimy dane dotyczące wyrażenia lub niewyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera lub materiałów marketingowych.

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE CIEBIE DOTYCZĄ

Zadania administracyjne i ochrona Witryny. Wykorzystujemy automatycznie gromadzone dane w celu:

 • ochrony Witryny przed cyberatakami (między innymi atakami DDoS);
 • diagnostyki problemów z Witryną;
 • zapobieganiu oszustwom lub nielegalnej aktywności w Witrynie.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana dalej: „RODO”) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę lub przez stronę trzecią.

Tworzenie konta i gwarancja dostępu do usług hazardowych w Witrynie. Wykorzystujemy dane o Twoim koncie oraz dane komunikacyjne w celu utworzenia konta i świadczenia usług oferowanych w Witrynie. Obejmuje to również samowykluczenie i inne powiązane działania.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Przetwarzanie transakcji w Witrynie. Wykorzystujemy Twoje dane dotyczące płatności w celu realizacji transakcji za pośrednictwem Witryny.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Weryfikacja. Firma wykorzystuje Twoje dane w procesie weryfikacji w celu:

 • wypełniania obowiązków prawnych obejmujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy;
 • zapobiegania korzystania z Witryny przez dzieci;
 • zapobiegania innym nielegalnym aktywnościom i oszustwom.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę lub przez stronę trzecią.

Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych. Możemy wykorzystać Twoje dane w celu wypełnienia obowiązków prawnych oraz wymogów naszej licencji hazardowej.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie.

Kontakt z Tobą. Możemy wykorzystać Twoje dane w celu skontaktowania się z Tobą w różnych sprawach.

Podstawy prawne takich rodzajów przetwarzania:

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – niniejsza podstawa prawna zostanie zastosowana podczas komunikacji z centrum wsparcia klienta.

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie – niniejsza podstawa prawna zostanie zastosowana przy udzielaniu odpowiedzi na Twoje zapytania prawne (na przykład, gdy wdrożysz dowolne żądania dotyczące Twoich danych);

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę lub przez stronę trzecią (na przykład, gdy zadajesz pytania ogólne).

Poprawa funkcjonalności strony. Wykorzystujemy automatycznie gromadzone dane i dane kontaktowe do następujących celów:

 • testowanie nowych funkcji i możliwości Witryny;
 • badanie i analiza. Sposób wykorzystania: bierzemy zestaw Twoich danych, usuwamy wszystkie informacje pozwalające na ich identyfikację, dane łączymy z innymi danymi i analizujemy je, aby poznać sposób, w jaki określone kategorie użytkowników korzystają z Witryny. Robimy to, aby Witryna była wygodniejsza dla wszystkich grup użytkowników.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę lub przez stronę trzecią.

Zapobieganie nieuczciwym i nielegalnym działaniom, uzależnieniom oraz hazardowi wśród niepełnoletnich. Możemy wykorzystywać dotyczące Ciebie dane w celu zapobiegania nieuczciwym i nielegalnym aktywnościom, uzależnieniom oraz hazardowi wśród niepełnoletnich.

Podstawy prawne przetwarzania:

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie.

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę lub przez stronę trzecią.

Zapobieganie naruszaniu naszych Zasad, Regulaminu i treści innych dokumentów mających zastosowanie.

Podstawa prawna przetwarzania: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz artykuł 6 ust 1lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę lub przez stronę trzecią.

Wykorzystywanie danych marketingowych w celu przesyłania do Ciebie newslettera oraz spersonalizowanych materiałów reklamowych.

Podstawa prawna przetwarzania: artykuł 6 ust 1lit. a) RODO – Twoja zgoda.

ODBIORCY DANYCH, KTÓRE CIEBIE DOTYCZĄ

Kontrahenci oraz podmioty afiliacyjne. Dotyczące Ciebie dane mogą zostać przekazane do tych odbiorców, ponieważ część usług świadczonych w Witrynie może być zlecana zewnętrznym osobom fizycznym i prawnym. Zatrudniamy usługodawców do świadczenia następujących usług:

 • Hosting Witryny i danych;
 • Usługi marketingowe;
 • Usługi IT i usługi w zakresie bezpieczeństwa;
 • Dostawcy usług oprogramowania wsparcia klienta;
 • Dostawcy usług płatniczych;
 • Procedura KYC/PSK, usługi w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i prania pieniędzy;
 • Dostawcy gier;
 • Audyt, usługi prawne i zgodności.

Pracownicy Firmy. Dotyczące Ciebie dane mogą otrzymać pracownicy centrum wsparcia klienta oraz inni pracownicy Firmy. Każdy z pracowników jest prawnie zobowiązany do przetwarzania Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką i obowiązującym prawem.

Dostawcy usług hostingowych. Witryna może zostać umieszczona na serwerze, utrzymywana i obsługiwana przez stronę trzecią. Dotyczące Ciebie dane (w zaszyfrowanej formie) zostaną zamieszczone na serwerze i przetwarzane przez stronę trzecią.

Instytucje finansowe. Udostępniamy dotyczące Ciebie dane bankom, dostawcom usług płatniczych, bramkom płatności i innym instytucjom finansowym w celu przetwarzania Twoich transakcji w Witrynie i w celu wypełnienia obowiązków regulacyjnych i prawnych.

Jednostki akredytujące i audytorzy. Dotyczące Ciebie dane mogą zostać udostępnione, gdy Firma przechodzi niezależny audyt. Wszystkie te organy oraz audytorzy są prawnie zobowiązani do przetwarzania danych zgodnie z niniejszą Polityką i obowiązującym prawem.

Analitycy oraz dostawcy usług. Korzystamy z usług analizy danych, aby ocenić i zrozumieć naszych odbiorców, dostosować nasze usługi marketingowe, poprawić doświadczenia z używania Witryny. Do analityków i dostawców usług należą: Google Analytics, Cloudflare i Yandex Metrica.

Google Analytics. Witryna korzysta z usługi analizy danych Google Analytics. Usługa jest świadczona przez Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje wspomniane wyżej pliki cookies. Generowane przez pliki cookies informacje o sposobie korzystania z Witryny są zazwyczaj przesyłane i przechowywane na serwerach Google w USA. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics zapewnia użytkownikom i odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Google Analytics. Aby zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, wejdź w następujący link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA – niniejszy program chroni podstawowe prawa każdej osoby zamieszkującej Unię Europejską, której dane osobowe (wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej, lub mogącej zostać zidentyfikowaną, osoby fizycznej (osoby, której dotyczą dane)) są przesyłane do USA w celach komercyjnych. Pozwala to na swobodne przesyłanie danych do certyfikowanych Tarczą Prywatności firm z siedzibą w USA.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o sposobie przetwarzania danych przez Google, przeczytaj Politykę Prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

Ponadto możesz zapoznać się z informacjami o certyfikacji Google Tarczą Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en&gl=de.

Hotjar. Hotjar (spółka zarejestrowana pod adresem: Hotjar Ltd, Level 2 St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 1000, Malta) to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć zachowanie użytkowników (tj. ile czasu spędzają na jakich stronach, jakie linki klikają itd.) i pozwala ulepszać Witrynę.

Hojtar wykorzystuje pliki cookies i inne technologie do gromadzenia danych o zachowaniu naszych użytkowników i o ich urządzeniach (w szczególności adres IP urządzenia (rejestrowany i przechowywany wyłącznie w formie zanonimizowanej), rozmiar ekranu urządzenia, rodzaj urządzenia (unikatowe identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizacja geograficzna (tylko kraj), preferowany język podczas używania z naszej Witryny). Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ani nasza Firma nigdy nie wykorzysta tych informacji do identyfikacji poszczególnych użytkowników, ani w celu dopasowania ich do innych danych na temat użytkowników. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności Hotjar (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy). Jeśli chcesz zrezygnować z przetwarzania dotyczących Ciebie danych przez Hotjar, wejdź na stronę rezygnacji z Hotjar, klikając https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/.

Cloudflare, Inc. Firma korzysta z usług świadczonych przez Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107 USA. Сloudflare dostarcza usługi optymalizacji stron i usługi bezpieczeństwa, Firma wykorzystuje je w celu ulepszania i ochrony Witryny – w tym serwer reversed proxy i usługi bezpieczeństwa. Cloudflare może gromadzić dane logowania użytkowników Witryny. Ponadto Firma wykorzystuje plik cookie Cloudflare w celach bezpieczeństwa (więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies). Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez Cloudflare, kliknij https://www.cloudflare.com/privacypolicy/. Natomiast w następującym linku możesz znaleźć oświadczenie Cloudflare odnośnie do programu Tarczy Prywatności: https://www.cloudflare.com/privacyshield/.

Yandex.Metrica. Yandex.Metrica to strona świadcząca usługi analityczne oferowane przez Yandex Oy, Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finlandia. Yandex.Mertica śledzi i monitoruje ruch w Witrynie. Yandex wykorzystuje gromadzone dane do śledzenia i monitorowania aktywności na naszej Witrynie. Dane są udostępniane innym usługom Yandex. Jeśli chcesz zrezygnować z przetwarzania dotyczących Ciebie danych przez Yandex, zainstaluj blokujący Yandex.Metrica dodatek do przeglądarki, klikając w https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html.

JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE, KTÓRE CIEBIE DOTYCZĄ

Dane, które Ciebie dotyczą, będą przechowywane przez okres sześciu (6) lat od daty Twojej ostatniej wizyty w Witrynie lub od daty zamknięcia konta. Okres ten zależy od mających zastosowanie przepisów prawnych dotyczących walki z praniem pieniędzy (przepisy wymagają przechowywania danych weryfikacyjnych i komunikacyjnych przez okres pięciu lat od daty wykonania ostatniej transakcji lub od daty utraty statusu naszego klienta) oraz na podstawie celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zgodnie z artykułem 7 ust. 1 o terminach przedawnienia (ustawa 66(I)/2012) Republiki Cypryjskiej.

TWOJE PRAWA

Jako osoba fizyczna, której danej dotyczą, przysługuje Ci szereg praw, które możesz egzekwować w celu kontroli przetwarzania dotyczących Ciebie danych. Aby egzekwować dowolne z nich, prześlij wniosek na adres: [email protected].

Dostęp do Twoich danych (prawo do dostępu). Masz prawo do uzyskania od Firmy potwierdzenia, czy przetwarzane są dane, które Ciebie dotyczą, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo do uzyskania do nich dostępu (jeśli Firma przetwarza Twoje dane).

Poprawienie danych (prawo do sprostowania danych). Masz prawo do żądania niezwłocznego sprostowania danych, które Ciebie dotyczą.

Usunięcie danych (prawo do bycia zapomnianym). Masz prawo żądać od Firmy niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych posiadanych przez Firmę. Uwaga, niniejsza zasada może być ograniczona wymogami przechowywania danych (czytaj „JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE, KTÓRE CIEBIE DOTYCZĄ”).

Przekazanie danych innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych). Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane Ciebie dotyczące, oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi (innej firmie, podmiotowi lub osobie). Niniejszy przepis obejmuje następujące dane:

 • gromadzone na podstawie zgody lub na podstawie umowy;
 • gromadzone w sposób zautomatyzowany.

Prawo do wycofania zgody. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Oznacza to, że przestaniemy przetwarzać dane, na których przetwarzanie otrzymaliśmy zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania. Masz prawo żądać od Firmy ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • kwestionowanie prawidłowości dotyczących Ciebie danych – na okres pozwalający Firmie sprawdzenie prawidłowości tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu dotyczących Ciebie danych i żądasz w zamian ograniczenia ich wykorzystania (jeśli jesteś w stanie udowodnić niezgodność przetwarzania z prawem);

Firma nie potrzebuje już dotyczących Ciebie danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania na mocy Twoich praw, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Firmy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych, oparte na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy Firmy lub strony trzeciej.

Proszę pamiętać, że:

 • możemy poprosić o przedstawienie dodatkowego dowodu tożsamości przed wyegzekwowaniem dowolnego z praw określonych w niniejszej Polityce;
 • wykonanie niektórych praw może być ograniczone zgodnie z obowiązującym prawem. W takim przypadku powiadomimy Cię o podstawie prawnej takich ograniczeń.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W dowolnej chwili możesz skierować do nas wszelkie problemy/pytania, włącznie ze skargami, odnośnie do przetwarzania dotyczących Ciebie danych. W razie pytań bądź wątpliwości, skontaktuj się z nami pisząc na adres e-mail: [email protected]. Odpowiemy na Twoją wiadomość.

Niemniej jednak, jeśli uważasz, że Twoje prawa wynikające z obwiązujących przepisów o ochronie danych zostały naruszone lub nie jesteś usatysfakcjonowany sposobem zarządzania Twoimi danymi osobowymi, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w kraju Twojego zamieszkania, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia. Uprzejmie prosimy o podjęcie próby rozwiązania ewentualnych problemów najpierw z nami (mimo że, jak wskazano powyżej, masz prawo w każdej chwili skontaktować się z właściwym organem nadzoru).

WITRYNY STRON TRZECICH

Ta Witryna może zawierać linki do Witryn będących własnością stron trzecich. Na przykład linki/hiperłącza do witryn stron trzecich (zwane dalej „witryny stron trzecich”). W witryny stron trzecich wchodzisz na własne ryzyko. Firma nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczone na tego typu witrynach i za skutki Twoich wizyt na witrynach stron trzecich. Firma zaleca, aby przed wprowadzeniem jakichkolwiek danych w witrynach stron trzecich zapoznać się z „Polityką Prywatności”, „Polityką Danych” oraz innymi dokumentami zamieszczonymi na takich witrynach.

TRANSFER DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Nasza Firma prowadzi działalność o zasięgu globalnym. Dlatego część dotyczących Ciebie danych zostanie przesłanych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG polegamy na następujących metodach:

 • Przekazujemy dane osobowe do państw trzecich, w przypadku kiedy Komisja Europejska zdecydowała o tym, że dany kraj trzeci zapewnia wymagany poziom bezpieczeństwa. Więcej informacji możesz znaleźć na oficjalnej stronie Internetowej Komisji Europejskiej;
 • W przypadku, gdy korzystamy z usługodawców, którzy nie podlegają mechanizmowi adekwatności, zapewnimy wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń i środków zgodnie z wymogami, w tym poprzez uwzględnienie konkretnych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat stosowanych przez nas szczególnych mechanizmów przy transferze Twoich danych osobowych poza EOG.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECI

Witryna nie jest przeznaczona dla użytkowników, którzy nie ukończyli 18 lat, lub nie osiągnęli wieku uprawniającego do uprawiania hazardu według prawa obowiązującego w kraju rezydencji (jurysdykcji) użytkownika („pełnoletniość”). Jeśli jesteś rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka, które korzystało z naszej Witryny, skontaktuj się z nami za pomocą dowolnych środków komunikacji, a my zastosujemy odpowiednie środki.

font loading
reportservice pixel image